Gør brug af naturen

18 feb 2020


I det moderne liv er mange af os fanget foran computere og andre skærme både i vores arbejdsliv og privatliv, hvilket der er en række uhensigtsmæssige sundhedspåvirkninger af, hvoraf manglende bevægelse er den, der tydeligst springer en i øjnene. Før i tiden det vil sige før skærmens entré i vores liv, var de flestes arbejdsliv i høj grad præget af bevægelse, og motion kom ind i dagligdagen som noget helt naturligt og selvfølgeligt. Sådan er det ikke længere, motion skal vælges aktivt til, som en bevidst handling der skal udføres, prioriteres og sættes tid af til, og det betyder, at mange bevidst eller ubevidst får det valgt fra, og det er ikke klogt. Vi mennesker er skabte til at bevæge os, det har vi altid gjort, og det skal vi fortsætte med, såfremt vi ønsker at være sunde både fysisk såvel som mentalt. Så kom ud i naturen og få bevæget din krop, enten ved gang eller løb.

Relateret læsning