Årets projekt – Togo

Ulandsløbet 2014 – Vandtilgang og hygiejneundervisning!

Ulandsløbet har indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors i Danmark. Overskuddet fra årets løb vil derfor gå til et Røde Kors-projekt i Togo, ligesom sidste år. Togo er en republik i Vestafrika, der tidligere har været koloni under både Tyskland og Frankrig. Fransk er derfor det officielle hovedsprog i Togo i dag.  Kun 61% af befolkningen kan læse og skrive og den gennemsnitlige levealder er på kun 53 år. Det er dermed et land med stort forbedringspotentiale hvad angår uddannelse og sundhed.

Vi frivillige i Ulandsløbet er meget interesseret i at pengene vi samler ind, skal gå til et bæredygtig og sundhedsfremmende projekt. Det er også vigtigt at lokalbefolkningen kan være med om arbejdet. I samarbejde med Røde Kors har vi derfor fundet et projekt som opfylder alle disse kriterier.

I Togo er det vand og sanitet, projektet drejer sig om. Røde Kors i Danmark har samarbejdet med Røde Kors i Togo siden 2001. Nu er turen kommet til Plateux-regionen hvor projektet vil vare over fire år. I løbet af disse fire år er målet at:

  • 117 landsbyer vil få udført vandarbejde. Blandt andet boringen af brønde og bygning af latriner.
  • 31.750 personer vil da få tilgang til rent drikkevand.
  • 12.285 personer vil få tilgang til latriner.
  • Det anslås også at 425.000 personer vil få del i sundhedsoplysning og hygiejneundervisningen,

Det er dermed ingen tvil om at dette projektet vil kunne gøre en forskel i mange personers liv. Projektet støttes stort af EU, men har fortsat en del af budgettet uden finansiering. Overskuddet fra årets løb vil derfor være med til at dække finansieringen af projektet.

Frivillige holder lejr for koordinering og oplæring. Foto: Røde Kors

Lokalbefolkningen bliver også involveret i projektet. Mange hundrede frivillige vil få oplæring om vandbårne sygdomme og vigtighed af hygiejne, og de vil rejse rundt til flere hundrede landsbyer og holde kursus.

Lokalbefolkningen involveres også i reparation af vandpumper, samt  driften af de nye der bygges. Der vil blive oprettet en vandkomité i alle landsbyer, der vil stå for drift og indsamling af penge til vedligeholdelse af pumpene. På denne måde sikres at pumperne vil virke i mange årtier frem i tid.

Befolkningen i Togo har stor glæde af den nye brønd! foto: Røde Kors

I samtlige skoler vil der installeres vandposte for at sikre rent vand og god håndhygiejne blant skolebørn og lærere.

15 latriner vil også blive bygget i hver landsby. Lokale murere står for bygningen, og målet med latrinene er at kunne føre til en varig ændring i hygiejneforståelse i hele landsbyen.

Pengene fra årets løb vil derfor kunne nå langt. 120 kroner er så lidt her i Danmark, men i Togo kan det udgøre en væsenlig forskel for mange!

Der er lukket for kommentarer.